Mida pakume 

  • Soojusauditite läbi viimine
  • termograafia
  • sisekliima mõõdistamine
  • energiamärgiste väljastamine olemasolevatele hoonetele
  • energiatarbealased konsultatsioonid (sh energiamärgised projekteeritavatele hoonetele)

Meie partnerid

Energystar OÜ partner Tartus ja lõuna eestis on Termoproff OÜ.

Ettevõttest

Energystar OÜ 2009 aastal asutatud eesti kapitalil baseeruv ettevõte, mille tegevusaladeks on hoonete:soojusauditite läbi viiminetermograafiasisekliima mõõdistamineenergiamärgiste väljastamine olemasolevatele hooneteleenergiatarbealased konsultatsioonid (sh energiamärgised projekteeritavatele hoonetele)